Perşembe , Haziran 20 2024

Sahipli Hayvana Kötü Muamele Konusunda (balkonda tutma, kısa zincirle bağlama, dövme, aç bırakma, kapalı yerlere hapsetme) Ne Yapmalıyız?

1. Yetkili kurum illerde Orman Su Şube Müdürlükleri, ilçelerde Kaymakamlık Hayvan Hakları İhlali Denetim Elemanları, İstanbul’da ise yetki devri yapılan İlçe Belediyeleridir.

a) Bu kurumlara aşağıda ki örnek yazıya YAŞANAN SORUN detaylı olarak eklenerek, varsa ekine fotoğraf konarak ve mutlaka TC KİMLİK isim ve adres yazılarak gönderilecek.
b) Hayati tehlike varsa durumun “aciliyeti” vurgulanarak telefon ile kurumlara ayrıca bildirilecek.
c) İmkan varsa  bizzat giderek başvurulacak.
d) Jandarma bölgesinde ve durumda aciliyet var ise jandarmaya başvurularak müdahale etmeleri istenecek.

2. Devlet kurumlarının hızlı harekete geçmesi için de mutlaka basın kuruluşları da haberdar edilmeli ve bunu ilgili devlet kurumuna da bildirmeli.

3. İstanbul’da Orman Su İşleri Müdürlüğü ilçe belediyelerine YETKİ DEVRİ yaptı. Sadece İstanbul’a mahsus olmak üzere İLÇE BELEDİYELERİ ne aynı şekilde yazılı ve sözlü müracaat yapılacak.

4. Tatil ve mesai dışında bu tür durumlar için önceden Orman Su Bölge Müdürlüklerine yazı yazarak ACİL HAYVAN HAKKI İHLALLERİNDE yani hayvanın hayati tehlikesinin olduğu beklenemeyecek durumlarda ORMAN SU İŞLERİNİN HANGİ BİRİMİNİN aranacağı YAZILI olarak sorulmalı.

5. Tatil veya hafta sonu ise, siz Orman Su İşlerinin hangi numarasının aranacağını bilmiyorsanız, hayvanın hayati tehlikesi varsa, o zaman hem 154‘ten hem polisi, hem de buna paralel olarak belediyeyi arayarak, aynı zamanda basına da bilgi vererek hayvanın hayati tehlikesinin bulunduğunu ve acil müdahale gerektiğini söyleyin.

Yönetmeliğin 5.Madde “h” bendi hayvan sahibinin kendi hayvanına kötü muamelesinde Orman Su İşleri Müdürlüğünce yapılacaklar yazılıdır:

“h) Denetim elemanlarınca, hayvanlarına eziyet veren hayvan sahiplerine gerekli yasal işlemleri yapmak suretiyle hayvanlarına el koymakla, uygun bir geçici bakımevine gönderilmesini sağlayarak koruma altına almakla, ya da sahiplenilmesini sağlamakla yükümlüdür.”

Kanun maddesini bilerek müracaat yaptığınızda, görevlerini yaptırmaya mecbur bırakmış oluyorsunuz.

Aşağıda İKİ ÖRNEK YAZI var:

Birinci yazıda, hayvan hakkı ihlalinde Orman Su İşleri Müdürlüğüne, (İstanbul’da iseniz bulunduğunuz İLÇE belediyesine) yollayacağınız örnek yazı var.

İkinci yazıda ise “mesai saatleri” dışında hayvan hakkı ihlalinde hangi numaradan kimin aranacağını ORMAN SU İŞLERİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ’NE soran yazı var.

Selam ve sevgilerimle…
Nesrin/ HAYTAP/DOHAYKO

___________________________________________________________

Örnek yazı 1. Orman Su İşleri Müdürlüğü’ne hayvan hakkı ihlali müdahalesi

Konu: Sahibinden kötü muamele gören hayvan için acilen denetim ve koruma altına alınması hk.
 
Orman ve Su İşleri  Müdürlüğüne,
Ekte bilgilerini sunduğumuz “sahibinden kendi hayvanına hayvan hakları ihlali” yapılmaktadır ve hayvanın yaşamı tehlikededir.
5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nda yer alan h) Denetim elemanlarınca, hayvanlarına eziyet veren hayvan sahiplerine gerekli yasal işlemleri yapmak suretiyle hayvanlarına el koymakla, uygun bir geçici bakımevine gönderilmesini sağlayarak koruma altına almakla ya da sahiplenilmesini sağlamakla yükümlüdür” maddesi uyarınca acilen müdürlüğünüz denetim elemanlarınca gerekli müdahalenin yapılmasını talep ediyoruz. (Ekli Uygulama Yönetmeliği)
Bu bağlamda kurumunuz denetim elemanlarınca:
1. Hayvan yaşamının tehlikede olması nedeniyle bir gecikme olmadan ilgili belediye zabıta ve görevlilerinin ve gerek duyulursa emniyet görevlilerinin de katılımı  ile şikayete konu olan yere hemen gidilmesini,
2. Hayvana el konarak koruma altına alınmasını ve bu şahsın bir daha hayvan sahiplenmemesi icin uyarıda bulunulmasını ve şahsa bu konuda denetim ve kontrollerin yapılacağının bildirilmesini,
3. Hayvan hakkı ihlali yapan hayvan sahibine idari para cezası kesilmesini,
4. Koruma altına alınacak hayvanla ilgili olarak gönüllü ve STK’larla iletişim kurulmasını, bilgilendirme yapılmasini talep ediyoruz.
Yapılan işleme ilişkin, hayati tehlike olması göz önünde bulundurularak yasal süresi beklenmeden, tarafımıza 4982 ve 3071 sayılı yasalar gereği bilgi ve cevap verilmesini emir ve müsaadelerinize saygılarımızla arz ederiz.
İsim, TC kimlik no
Dağıtım: BİMER, Başbakanlık, Orman Su İşleri Bakanlığı, Valilik, Belediye Başkanlığı, Kaymakamlık, Orman Su İşleri Şube Müdürlüğü, Basın Kuruluşları, Hayvan Hakları Platformları
Ek …. 1  Hayvan Hakkı İhlaline İlişkin Bilgi ve Fotoğraflar (fotoğraf varsa eklenecek)
Ek ….. 2 HAYVANLARIN KORUNMASINA DAİR UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM /Orman Su Müdürlüğünün  görev ve sorumlulukları:
MADDE 5 – (1) İl Müdürlüğü;
a) Hayvanların korunması ve refahının  sağlanması ile ilgili olarak kurum ve kuruluşların il düzeyindeki faaliyetlerini izlemekle, yönlendirmekle ve bu konuda gerekli koordinasyonu sağlamakla,
d) İl hayvan koruma kurulunun çalışmalarına  katılmakla,
f) Hayvan sevgisi, korunması ve yaşatılması ile ilgili eğitici faaliyetleri belediye, gönüllü
kuruluş ve yerel hayvan koruma görevlileri ile koordineli olarak düzenlemekle,
ğ) Bu Yönetmeliğin uygulanmasını sağlamak için gerekli denetimleri yapmakla ve denetim sonucunda bu Yönetmelik hükümlerine aykırı davrananlara 5199 sayılı Kanunun ilgili maddesinde geçen hükümleri uygulamakla,
h) Denetim elemanlarınca, hayvanlarına eziyet veren hayvan sahiplerine gerekli yasal
işlemleri yapmak suretiyle hayvanlarına el koymakla, uygun bir geçici bakım evine gönderilmesini sağlayarak koruma altına almakla ya da sahiplenilmesini sağlamakla,

____________________________________________

Örnek Yazı 2: Orman Su İşlerine mesai saatleri dışına nereye baş vurulacağının bilgisi için

 
Konu: Mesai saatleri dışında “Sahibi tarafından hayvana kötü muamelede” nereye başvurulacağının tarafımıza bildirilmesi
Orman Su İşleri Müdürlüğüne,
Sorumluluğunuzda olan il ve ilçelerde mesai saatleri dışında “sahipli hayvana” SAHİBİ TARAFINDAN, hayvanın yaşamını tehdit eden çok acil müdahale gerektiren hayvan hakkı ihlallerinde “hangi kuruma veya hangi görevlilere” başvurulacağının tarafımıza bildirilmesini talep ediyoruz.
Bu kurum veya kişilerin iletişim mail, telefon ve kurum bilgilerinin yazılı olarak tarafımıza
4982 ve 3071 sayılı yasalar gereği bildirilmesini emir ve müsaadelerinize  saygılarımızla arz ederiz.
İsim, TC KİMLİK NO
 
Dağıtım: BİMER, Başbakanlık, Orman Su İşleri Bakanlığı, Valilik, Belediye Başkanlığı, Kaymakamlık, Orman Su İşleri Şube Müdürlüğü, Basın Kuruluşları, Hayvan Hakları Platformları
Kaynak: DOHAYKO

Bunlara da göz atabilirsiniz

Evinden zorla çıkarılan köpek Mıncır ailesine dönmeyi bekliyor!

İstanbul’da askeri lojmanda ailesiyle yaşayan bir köpek, komşuları olan bir veterinerin şikayeti sonrası ‘yönetmelik gereği’ …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir