Son eklenenler

Hukuk: Kiracı olarak köpek ile yeni bir eve taşınırken yapmanız ve yapmamanız gerekenler

“Ev sahibiyle sözleşme imzalayacağız. Baktığımız köpeği yanıma alacağım ama ev sahibine söylemeyi düşünmüyorum.”

1- Sözleşmeden önce bunu söylememe gerek var mı?

Öncelikle sözleşmenizde buna ilişkin özel düzenleme olup olmadığına bakmanızı tavsiye ederiz.

  • Kiralanan taşınmazda evcil hayvan beslenemeyeceğine ilişkin özel düzenleme var ise konuyu ev sahibinizle konuşarak, maddede değişiklik yapılmasını talep edebilirsiniz. Böyle bir düzenlemeye rağmen ev sahibine söylemez iseniz sözleşmeye aykırı hareket etmiş olursunuz.

2- Sözleşmeden sonra 6 ay içinde evden çıkarma hakkı diye bir şey duydum öyle bir şey var mı?

Sadece evcil hayvan beslemeniz buna zemin oluşturmaz ancak evcil hayvanınız nedeniyle sözleşmeye aykırı davranırsanız, diğer kat maliklerini rahatsız ederseniz, taşınmaza zarar verirseniz vs. gibi durumlarda yani tahliye sebeplerinden birini oluşturmanız ve kanunda belirtilen diğer koşulların da bulunması halinde ev sahibi sizi evden çıkartmak için hukuki süreci başlatabilecektir.

3- Arkadaşımın apartmanında yönetici istemiyor diye evden çıkarıldı daha doğrusu ev sahibi yöneticiyle uğraşmak istemediği için evden çıkardı. Sözleşme süreleri de dolmuştu zaten. Yeni evde keyfi bir şekilde beni uyarmaya yönetici gelirse bu konuda haklarım nelerdir?

Öncelikle “Apartman Yönetim Planı”na bakılmalıdır. Eğer Apartman Yönetim Planında evcil hayvan beslenemez diye bir hüküm konulmuş ise hayvan sahibi olarak hak iddia etmek pek mümkün olmamaktadır.  Ev sahibi buna dayanarak kiracıyı yahut evcil hayvanı tahliye etmek için hukuki süreci başlatabilecektir. Ancak bu durumda dahi mahkemeye gidilmesi ve karar alınması gerekmekte olup; yönetim kurulu vs. ile evcil hayvan tahliye edilemeyecektir. Eğer mümkün ise diğer maliklerden onay verdiklerine dair imza toplanması bir çözüm olabilecektir.

Eğer Apartman Yönetim Planı’nda evcil hayvan beslenemeyeceğine dair bir hüküm yok ise evcil hayvanın komşuları rahatsız edip etmediğine bakılmaktadır. Evcil hayvan beslenmesi nedeniyle yaşanan sıkıntılar 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu uyarınca komşuların birbirini rahatsız edecek davranışlardan kaçınma yükümlülüğü kapsamında değerlendirilmektedir.  Örneğin; evcil hayvanın çok ses çıkarması (havlaması, miyavlaması vs.) durumunda keşif ve bilirkişi incelemesi yapılarak gerçekten o kadar yüksek ses çıkartıp çıkartılmadığına bakılması gerekmektedir. Bu tür bir tespit yapılması ve hayvanın tahliyesi için dava açmaları gerekecektir. Bu durumda mahkemeden karar alınması gerektiğine özellikle dikkatinizi çekeriz. Özetle, evcil hayvanınızın tahliyesi komşuları rahatsız ettiğinde gündeme geleceğinden evcil hayvanınızın komşularınızı rahatsız etmemesi için gerekli önlemleri almanızı tavsiye ederiz. (Çevrenin temiz tutulması, komşulara zarar vermemesi için eğitilmesi, havlamaması için alınabilecek önlemlerin alınması gibi.)

Son olarak hem üçüncü kişilerin hak iddia edememesi hem de 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’ndaki düzenlemelere uygun olması için köpeğinizi ilgili belediyeye kayıt ettirerek kimlik kartı çıkarmanızı ve çip taktırmanız gerektiğini hatırlatırız.

Size ve minik dostumuza selamlar,

Patipedia


patipedia hukuk logoWeb Sitesi’nde yer alan bilgiler yalnızca bilgi amaçlı olup, hukuki tavsiye/hukuki danışmanlık yerine geçecek şekilde yorumlanmamalıdır. Web Sitesi’nde yer alan herhangi bir bilginin doğru veya güncel olmamasından, eksik olmasından veya bu bilgilere dayanılarak yapılacak herhangi bir işlemden doğacak veya üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü doğrudan yahut dolaylı, maddi yahut manevi zararlardan PATIPEDIA sorumlu tutulamaz.

 Websitesi’nde sunulan bilgi ve belgelerin mülkiyeti ve kullanım hakkı PATIPEDIA’ya ait olup; önceden yazılı onayı alınmaksızın kopyalanamaz, çoğaltılamaz yahut kullanılamaz.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: