Cuma , Haziran 21 2024

1. Sokak Hayvanları Refahı Kongresi, İstanbul’da gerçekleşti

Sahipsiz can dostlarımızın yaşadıkları sorunları tüm yönleriyle ele almak, kurumların sorumluluklarını netleştirmek, kurumlar arası işbirliği yaparak çözüme katkı sunmak amacıyla; ilgili kamu kuruluşları, meslek odaları ve sivil toplum örgütlerinin de katıldığı ve Ataşehir Belediyesi ve İstanbul Veteriner Hekimleri Odası’nın birlikte organize ettiği 1. Sokak Hayvanları Refahı Kongresi bugün, yıllardır çözüm bekleyen sokak hayvanlarının yaşadığı sorunların çözümüne katkı sağlanması hedefiyle tamamlandı.

Büyük şehirlerde kentleşme süreci ile birlikte yaşam alanları daralan sahipsiz sokak hayvanlarının refah ve sağlığı ile çevre sağlığı ve halk sağlığı sorunları giderek büyümekte olduğu ve bu nedenlerle hayvan ve insanın uyumlu bir şekilde yaşayacağı ortamların yaratılması ve gerekli kanuni düzenlemelerin yapılması her zamankinden daha önemli hâle gelmiştir. Bu sorunların tartışıldığı ve çözüm yolları arandığı kongreden bazı konu başlıkları şöyleydi:

– Sokak Hayvanlarının Sorunlarına Farklı Bakış Açıları
– Avrupa Birliğindeki Hayvan Koruma Stratejileri, Ülkemizde Sokak Hayvanlarının Durumu ve Popülasyon Kontrolü
– Sokak Hayvanlarının Siyasi Partilerin Programlarındaki Yeri
– Hayvanlara Eziyet Daha Ne Kadar Kabahatler Kanunu Kapsamında Kalacak ?
– Hayvan Haklarına Hukuki Yaklaşım ve Uygulamalar
– Sokak Hayvanlarının Toplum Sağlığı Açısından Değerlendirilmesi
– Barınak Ve Geçici Bakım Evi Standartları – Barınak ve Geçici Bakımevlerinde Sosyal Yaşam
– Yerel Yönetimlerdeki Uygulamalar
– Köpek Irkları Ve Kinoloji Federasyonu, Amaçlar, Kayıt ve Irk Tespiti Sunumu

Kongrede, ülkemizdeki hayvanlarla ilgili varolan sorunlar ve çözüm önerileri ile ilgili sunumlar yer aldı. Bunlar arasında en dikkat çekenlerden biri Tamer Dodurka’nın anlatımıyla AB ve Türkiye’de hayvanlara bakış ve kurallar çerçevesindeki sunumdu. Dodurka, Avrupa’da mikroçip ve kayıt sistemi (kimliklendirme) ve hayvan terketmeye ciddi yaptırımlar uygulandığına dikkat çekti ve Türkiye’deki kimsesiz hayvan popülasyonunun da ancak bu şekilde kontrol altına alınabileceğini savundu. Petshopların kapatılması gerektiği ve sahiplendirmenin desteklenmesi önerildi.

Kongrede aynı zamanda hayvanların deneylerde ve ekonomik çıkarlara hizmet eden sektörlerde (sirkler, yunus parkları) kullanılmasının yasaklanması gerektiği tekrarlandı. Hayvan haklarını topluma benimsetmek için okul öncesi ve okul çağındaki çocuklara eğitimler verilmesinin gerekliliği bir kez daha hatırlatıldı.

Hayvan nüfusunun kontrolü için kısırlaştırma, kimliklendirme, terketme vakalarını önleme ve toplumun eğitimi üzerinde çalışılması gerektiği özellikle vurgulandı. Üremenin engellenebilirliği ile ilgili araştırmalar ve teknikler değerlendirildi. Bu konularla beraber barınakların standardizasyonunun gerekliliği önem kazandı.

İstanbul Veteriner Hekimler Odası Oda başkanı Prof. Dr. Murat Aslan, yaptığı sunumda hayvan bakımevinde çalışan veteriner hekimlerin sorunlarını dile getirdi. Barınak çalışanı hekimlerin sorunlarını anlattı ve görevlerini yaparken hekimlerin saldırılara maruz kaldığını, bahsi geçen sorunların verilen imkanların yetersizliği ve gerekli denetimlerin yapılmadığından kaynaklandığını dile getirdi.

Sonuç olarak, bildiğimiz sorunlar ve çözüm yöntemleri bir kez daha resmi bir ortamda tekrarlanmış oldu. Dileriz bu sefer konuşulmakla kalmaz ve hepimiz hayvan refahını sağlamak için harekete geçeriz.

Bunlara da göz atabilirsiniz

Avustralya: Koalaları Kurtarmak İçin Özel Eğitimli Köpek Bear İş Başında

Koku eğitimi verilen Bear, Avustralya yangınlarında olay yerlerinde koala arıyor ve bulduğunda sabit oturma pozisyonuna geçerek idarecisine haber veriyor.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir